Tribulus Terrestis Ve Erektil Disfonksiyon Ve İnfertilite

Tribulus terrestis ve Kısırlık- Testesteron-Cinsel Güç

Tribulus terrestris L. (TT), Zygophyllaceae familyasının, erkeklerde cinsel fonksiyonu ve fiziksel performansı enerji vermek, canlandırmak ve geliştirmek için kullanılan nesiller boyunca kullanılmış yıllık bir bitkidir. TT’nin meyveleri ve kökleri Çin, Hindistan, Sudan ve Pakistan’da binlerce yıldır halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Saponinler ve flavonoidler gibi sayısız biyoaktif fitokimyasallar izole edilmiş ve tek başlarına veya çeşitli farmakolojik aktiviteler için kombinasyon halinde olan TT’den izole edilmiştir. Bu inceleme, TT’nin geleneksel uygulamaları, fitokimyası, farmakolojisi ve aşırı kullanımı hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar ve TT’nin daha iyi tıbbi kullanımı için kanıt sağlar.

TT, Çin’de genellikle Tribulus , Sert dikenler ve keçi kafası olarak bilinen Zygophyllaceae familyasının yıllık bir bitkisidir. Özellikle Akdeniz’de ve Hindistan, Çin, Güney Amerika, Meksika, İspanya, Bulgaristan ve Pakistan gibi alt tropikal bölgelerde ekilir. Küçük, secde, 10-60 cm yüksekliğinde, kıllı veya ipeksi tüylü bir çalıdır. Yapraklar zıt, çoğu zaman eşitsiz, paripinnat, 5 ila 8 çifte pinnate ve eliptik veya dikdörtgen bir mızrak şeklindedir. Beş mericarpsden elde edilen meyveler, balta şeklinde, 3-6 mm uzunluğundadır ve radyal olarak düzenlenir ve 7-12 mm çapa ve sert bir yapıya sahiptir. Kök ince, lifli, silindirik ve sık dallı, çok sayıda küçük kök taşı taşıyan ve açık kahverengi renktedir. Halk hekimliği olarak TT’nin meyveleri ve kökleri Çin’de binlerce yıldır kullanılmaktadır. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, cinsel işlevini ve kardiyak korumayı iyileştirme ve anti-ürolitik, antidiyabetik, iltihap önleyici, antitümör ve antioksidanlar etkileri sağlama konusundaki farmasötik aktiviteleri ile onaylanmıştır.

Bu derlemede, TT’nin etnobotanik kullanımı ile fitokimyasal ve farmakolojik aktivitelerini sunuyoruz ve analiz ediyoruz. Bu güncel araştırma gözlemleri, bu geleneksel Çin tıbbının özelliklerini ve üstünlüklerini anlamada yardımcı olacak ve gelecekte yeni ürünler ve bitkisel ilaçlar geliştirmede uygulanacaktır.

Tribulus Terrestisin Geleneksel Farmakolojik Kullanımları

TT Güneydoğu ve Akdeniz Avrupa, ılıman ve tropik Asya ve Afrika ve kuzey Avustralya’ya özgüdür. Eski zamanlardan beri TT kullanımı, geleneksel Çin tıbbı, geleneksel Hint tıbbı (Ayurveda) ve bu tür coğrafi bölgelerde geleneksel Çin tıbbı (Ayurveda) ve güney-doğu Avrupa’nın geleneksel tıbbı gibi başlıca kültürlerin geleneksel tıbbında meydana gelmiştir. Tıbbi bir bitki olarak geleneksel bir Çin tıbbı olarak, en eski eski Çin tıbbı monografı “Shen Nong Ben Cao Jing” te birinci sınıf bir ilaç olarak sıralandı. Çin Farmakopesinde, TT’nin meyveleri böbrekleri tonik etmek için ve görme kabiliyetini artıran ve cilt kaşıntı, baş ağrısı ve baş dönmesi ve meme kanalı tıkanıklığının tedavisi için bir idrar söktürücü ve öksürük balgam söktürücü olarak kullanılmıştır. Hindistan’da meyveler Ayurveda’da kısırlık, iktidarsızlık, erektil disfonksiyon ve düşük libido tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, kök ve meyvelerin kardiyotonik özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Sudan’da TT, huysuz ve nefrit olarak ve enflamatuar bozuklukların tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca, Pakistan’da diüretik ve ürikosürik etkiler için de kullanılmıştır. Modern araştırmalar, TT’nin önde gelen anti-enflamatuar ve antiaging aktiviteleriyle birlikte kimyasal steroidal saponinler ve flavonoidlerin geleneksel farmakolojik aktivitelere ana katkı olduğunu göstermiştir.

Fitokimyasal incelemeler

Steroidal saponinler, flavonoidler, glikozitler, fitosteroller, tanenler, terpenoidler, amid türevleri, amino asitler ve proteinler dahil olmak üzere TT’den çeşitli biyolojik özelliklere ve kimyasal yapılara sahip birçok farklı bileşik tanımlanmıştır. Farklı bileşen türleri arasında steroidal saponinler ve flavonoidler, çeşitli biyoaktivitelere sahip en önemli metabolitler olarak kabul edilir.

Steroidal Saponinler

Spirostanol ve furostanol saponinler, TT’deki en karakteristik kimyasallar olarak kabul edilir. Bugüne kadar, TT’den (1-108) 108 çeşit steroidal saponin izole edilmiştir. Bunlar arasında 58 çeşit spirostan saponin (1-58) ve 50 çeşit furostan saponin (59-108) vardır. Protodioscin ve protogracillin gibi steroidal saponinlerin TT’ye özgü biyolojik aktiviteler sağladığı düşünülmektedir.

Farmakolojik Aktiviteler

TT, geleneksel Çin ve Hindistan tıp sistemlerinde, çeşitli hastalıkların tedavisi için, özellikle cinsel fonksiyonların iyileştirilmesi, kardiyovasküler hastalıkların ve diyabetin önlenmesi ve tedavisi için kullanılmaktadır. Ayrıca hepatoprotektif, antioksidan, antienflamatuar, antibakteriyel, antaging ve antitümör aktivitelerine sahiptir.

Cinsel İşlevi İyileştirme

TT’nin aktif özütleri ve bileşenleri, afrodizyakları aktive ederek ve erkeklerde doğurganlığı artırarak cinsel işlevi iyileştirebilir. Ayrıca menopoz sonrası kadınlarda cinsel isteği de harekete geçirebilir. Testosteron veya testosteron prekürsör seviyelerini arttırma kabiliyeti nedeniyle TT’nin geleneksel tıpta  afrodizyak ve cinsel faaliyetlere sahip olduğuna dair yaygın bir şekilde inanılır.

Afrodizyak Aktivasyonu

Erektil disfonksiyon (ED), yeterince sert bir ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesiyle karakterize cinsel bir hastalıktır. İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan fitokimyasal ve farmakolojik çalışmaların analizi, T. terrestris’in erektil disfonksiyon ve cinsel istek problemlerinin tedavisinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Sıçanlar, 8 hafta boyunca Mucuna pruriens, T. terrestris ve Ashwagandha (300 mg kg- 1) ile tedavi edilen standart bir diyetle beslendi. Sonuçlar, TT ekstraktının diğer ikisinden nispeten daha güçlü olduğunu gösterdi. Testosteron seviyelerini artırarak ve erkek sıçanlarda NF-κB ve Nrf2 / HO – 1 yollarını düzenleyerek cinsel fonksiyon ve davranışta güçlü bir güçlendiricidir.

TT’nin hormonal etkileri ED’nin tedavisinde faydasını tanımlamak için primatlarda, tavşanlarda ve sıçanlarda değerlendirildi [ 54 ]. Kan örnekleri testosteron (T), dihidrotestosteron (DHT) ve dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS) düzeyleri için bir radioimmunoassay kullanılarak analiz edildi. TT, muhtemelen ekstraktta protodiyosin varlığına bağlı olarak bazı seks hormonlarını arttırdı. Sonuçlar, TT’nin hafif-orta dereceli ED vakalarında faydalı olabileceğini göstermiştir.

TT’nin afrodizyak aktivasyon fonksiyonu için bir kanıt olarak randomize, çift kör, plasebo kontrollü, klinik bir çalışma yapıldı. 18-65 yaşları arasında hafif veya orta dereceli ED’li ve Hipoaktif cinsel istek bozukluğu olan veya olmayan 180 erkek, iki tedavi grubuna (TT veya plasebo) 1:1 oranında randomize edildi. TT grubu 12 hafta boyunca yemeklerden sonra günde üç kez oral olarak 2 tablet (500 mg) Tribestan aldı. Her bir tablet aktif madde TT herba ekstresium 250 mg (112.5 mg’dan az olmayan furostanol saponin içeriği) içerir. Ve plasebo grubu aynı görünüm, renk ve tat ile muamele edildi. Sonuçlar, 3 ay sonra iki grup arasında (p <0.0001) IIEF (Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi) skorunda anlamlı fark olduğunu göstermiştir.56 ]. Bu nedenle, TT’nin cinsel fonksiyonu geliştirebileceği bir çok çalışmada gösterildi.

Doğurganlıkta İyileşme

Literatürde, T. terrestris’in (EETT) etanol ekstraktının, testislerin tübüler bölmesindeki belirgin değişikliklerle gösterildiği gibi spermatogenezi etkilediği, örneğin toplam tüp uzunluğu, tüp hacmindeki ve seminifer epitel. Metanol fraksiyonlarındaki heksanik ve sulu çözünür fraksiyon, intertubüler kompartmandaki değişiklikleri teşvik etti. Erkek Wistar sıçanlarında nükleer hacmi, sitoplazmik hacmi ve Leydig hücrelerinin bireysel hacmini arttırdılar.

TT’nin üreme sisteminin artmasına neden olduğu ve erkeklerde doğurganlık potansiyelini etkilemeden güvenli bir şekilde reçete edilebilecek daha uzun süreler için ilaç seçiminde yardımcı olabilecek antioksidan aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. TT (200 mg kg −1  gün −1 ) meyve ekstraktının yüksek bir dozu metronidazol (MTZ) kaynaklı spermatojenik inhibisyonu restore etmiş ve epididim sperm sayısını azaltmıştır. Spermatogenezde TT’nin MTZ’nin neden olduğu değişikliklere karşı restorasyon potansiyelinin, steroidal saponinler yerine antioksidatif flavonoidlerin varlığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

İnsan spermine TT ekstraktının in vitro olarak eklenmesi erkek fertilite kapasitesini etkileyebilir. İnsan semeninin 40 ve 50 μg mL −1 TT ekstresi ile inkübasyonu, toplam sperm hareketliliğini, progresif hareketli spermatozoa sayısını ve 60-120 dakikalık bekletme süresi boyunca eğrisel hızını önemli ölçüde arttırdı. Genel olarak, sperm canlılığı önemli ölçüde iyileşmiştir.

Libido Arttırıcı Aktivite

HSDB, cinsel fantezilerin/düşüncelerin kalıcı veya tekrarlayan eksikliği (veya yokluğu) ve/veya kişisel rahatsızlığa neden olan cinsel aktiviteye yönelik istek veya ilgi azalması olarak tanımlanır. TT. Menopoz sonrası kadınlarda, HSDB tedavisine güvenli bir alternatif olarak kabul edildi, çünkü randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma ile az yan etkileri olan semptomların azaltılmasında etkiliydi. Muhtemel etki mekanizması, serbest ve biyoyararlanabilen testosteron serum seviyelerinde bir artışa neden olur.

Diğer klinik araştırmalar, cinsel işlev bozukluğu olan 74 postmenopozal kadının istek ve cinsel ilgi alanlarındaki tedavileriyle ilgili olarak, TT tedavisinin (250 mg, oral olarak günde üç kez 90 gün boyunca), cinsel sorunların tedavisinde etkili olduğu kabul edildi.

Anti Ürolitik Aktivite

TT meyveleri uzun süredir geleneksel tıp sistemlerinde ürolitiyazis (böbrek taşı) dahil olmak üzere çeşitli üriner hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kalsiyum oksalat, böbrek taşlarında bulunan başlıca kristal türüdür. Kalsiyum oksalat iki tipte sınıflandırılır; kalsiyum oksalat monohidrat taşları (COM) ve kalsiyum oksalat dihidrat (COD). Birçok şifalı bitki, kullanımlarının arkasında yatan gerekçelere rağmen, idrar taşlarının tedavisi için yüzyıllardır kullanılmaktadır. TT meyvelerin sulu ekstraktı ve fraksiyonları, farklı modeller kullanılarak antlitolitik potansiyelini değerlendirmek için çalışıldı. Bitkinin inhibe edici potansiyeli, en sık görülen böbrek taşlarının ve COM’un çekirdeklenmesi ve büyümesi üzerinde test edildi. Sonuçlar biyoaktif n-butanol fraksiyonu, daha yüksek kersetin, diosgenin ve tannik asit içeriği nedeniyle, ürolitiyazise karşı iyileştirici bir özellik yerine koruyucu bir kapasiteye sahiptir.

İnsan klinik verileri, TT özütünün ürolitiyazis tedavisinde faydalı olabileceğini gösterdi. Ekstrenin oral yoldan alınmasından sonra, hastaların 24 saatlik idrar numunelerinde ortalama sitrat, oksalat, proteinler ve glikozaminoglikan seviyeleri önemli ölçüde azaldı. Serumdaki idrar hacmi ve fosfat seviyesi ürolitik hastalarda anlamlı şekilde değişmedi. TT ekstraktının ürolitiyazis tedavisinde faydalı olduğu sonucuna varıldı.

Antidiyabetik aktivite

Diabetes mellitus, kronik hiperglisemili metabolik bir hastalık olup insülin sekresyonu, insülin hareketi veya her ikisinde de bir kusur oluşur. T. terrestris’in (GSTT) brüt saponini, a -glukosidaza karşı inhibe edici aktivite göstermiştir. Ek olarak, kan glukozunda postprandiyal bir artışın inhibisyon aktivitelerini ve insüline bağımlı diyabet semptomlarındaki iyileşmeyi gösterdi. Hayvan deneyleri, GSTT’nin normal sıçanlar ve tip 2 diyabetik sıçanlarda intragastrik sukroz uygulaması ile postprandial kan glikoz seviyelerini önemli ölçüde azalttığını, ancak intragastrik glikoz uygulanmış sıçanların postprandial kan glikoz seviyelerini etkilemediğini göstermiştir. Klinik çalışmalar, T. terrestris’in (WETT) su ekstraktının bir antidiyabetik aktiviteye sahip olduğunu kanıtladı. Açlık kan glukozu, 2 saatlik postprandial glikoz, glikosile edilmiş hemoglobin ve üç ay boyunca TT ekstresi (1000 mg gün −1 ) ile tedavi edilen diyabetli kadınların lipit profili, plasebo grubuna göre daha iyi durumda idi.

Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi

Halen, klinik tedaviler tromboliz korumasıdır. Tromboliz önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, dar bir terapötik zaman penceresi ile sınırlıdır. Bu nedenle, nöroprotektif ajanların gelişimi çok önemlidir. Araştırmalar, GSTT’nin, beyin iskemisi hasarında nöroprotektif bir etkiye sahip olduğunu ve bu saponinlerin, geleneksel Çin tıbbı formülasyonlarında, kardiyovasküler hastalığın tedavisinde kullanılan “Xin-nao-shutong” gibi aktif bileşikler olarak ticari olarak mevcut olduğunu göstermiştir. Bu arada TT, kardiyovasküler hastalıkların anti-miyokardiyal iskemi ve miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı ile tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. GSTT miyokard iskemisi-reperfüzyon hasarı üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. GSTT, laktat dehidrojenaz (LDH), metan dikarboksilik aldehit (MDA), tümör nekroz faktörü (TNF) – a ve interlökin (IL) -6 seviyelerini düşürdüğü, sıçanlarda SOD ve apoptoz oranını arttırdığı ve kardiyomiyositlerin yapısını iyileştirdiği ayrıca GSTT, koroner akışı ve kalp fonksiyonunu iyileştirebildiği ve miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarında adenozin trifosfat (ATP) aktivitesini artırdığı T. Terrestris’in metanol ekstresi esas olarak ferulik asit, phloridzin ve diosgenin içeren (METT) meyveler, hücre bazlı (H9c2) miyokardiyal iskemi modelinde mitokondriyal fonksiyon bozukluğu üzerinde etkili olduğu gösterildi. Ekstrakt mitokondriyi antioksidan potansiyeli ile korur.

TT, oks-LDL’nin indüklediği insan umbilikal ven endotel hücrelerinin (HUVEC’ler) ve apoptoz oranının proliferasyonunu önemli ölçüde bastırdı. Aynı zamanda HUVEC hayatta kalma süresini uzattı ve hücrelerin bozulma aşamasını erteledi (69 saatten 100 saate). TT, PI3K a ve Socs3’ün artan mRNA ifadelerini normalleştirmiştir. Ayrıca oks-LDL tarafından indüklenen Akt1, AMPK a 1, JAK2, LepR ve STAT3’ün mRNA ifadelerini de azalttı. En dikkat çekici değişiklikler JAK2, LepR, PI3K α , Socs3 ve STAT3 içindi. JAK2 / STAT3 ve / veya PI3K / AKT yolunun TT mekanizmasında vasküler koruyucu ajan olarak çok önemli bir yol olabileceği düşünülmektedir.

Ek olarak, TT miyokardın koruyucusu olarak da işlev görür. Miyokard iskemisine karşı kardiyoprotektif özellikleri destekledi, miyokard hücrelerini korudu ve oksidatif stres hasarının neden olduğu apoptoz oranını düşürdüğü, kalp kası hücre apoptozisinin inhibisyonu, GSTT, Bcl-2 ve Bax’ın protein ekspresyonunu düzenleyerek hücre apoptozunu azalttığı gösterildi.

Nöronal Hücrelerde Koruyucu Aktivite

TT, özellikle anti-enflamatuar ve antioksidan etkileri nedeniyle nöron hasarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. GSTT NF-KB, TNF-a baskılayarak sıçanlarda serebral iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine nöro-koruyucu bir etkiye sahip a ve IL-1 p. Sıçan serebral iskemi reperfüzyon hasarında, enflamatuar yanıtı ve PPARγ protein ekspresyonunu inhibe ederek nöroprotektif bir rol oynar. GSTT H neden olduğu PC12 hücrelerinin zarar azalmış 2 O 2. GSTT grubunun PC12 hücrelerinde mitokondri ve Bcl-2 protein ekspresyonu membran potansiyeli doza bağımlı bir şekilde anlamlı şekilde artmıştır. Beyin kanamasından sonra beyin dokusu, lipit peroksidasyonuna neden olan birçok serbest radikal üretir. GSTT, SOD içeriğini önemli ölçüde arttırdı ve plazma ve beyin dokusundaki MDA ve NO düzeylerini nöron hasarını azaltmak için düşürdü.

Retinal ganglion hücrelerinin apoptozisi (RGC’ler) glokomun önemli bir nedenidir. TT, optik sinir hasarı yolunu tıkayabilir ve optik siniri korumak için optik sinirin sağkalımını artırabilir. TT’nin sterilizasyon tozu ile intravenöz uygulama ile TT’nin RGC’lerin ve retina sinir lifi tabakasının dejenerasyonunu azalttığı bildirilmiştir.

Atletik Yetenek Aktivitesinin İyileştirilmesi

Atletik yorgunluk genellikle testosteron ve kortikosteron ve testosteron ve kortikosteron (T / C) oranı ile ölçülür. Otlar ve bitkisel kombinasyonlar, atletik kabiliyetini epinefrin etkilerini taklit eden, testosteron etkilerini taklit eden ve kortikropropin ve kortizol üretimini arttıran çeşitli yollarla geliştirmek için kullanılmıştır. TT, kimyasal yapılarının benzerliği nedeniyle insanlarda testosteron benzeri etkileri taklit ettiğine inanılan gitonin, protodiyosin ve tribulosaponinler A ve B içerir. Ana etki, endojen testosteron üretiminin aktivasyonu ile testosteron anabolik ve androjenik etkinin artmasıdır.

GSTT (120 mg kg- 1) verilmesi, aşırı yorgun sıçanlarda vücut kitlesini, bağıl kütleyi ve gastrocnemiusun protein seviyelerini arttırma süresini uzatabilir. Testosteron seviyesi, vücudun motor yeteneğini ve restorasyonunu doğrudan etkileyebilir. Kortikosteron, proteinlerin vücutta parçalanmasını hızlandırabilir. Aşırı egzersiz sırasında GSTT ile sıçanların tedavisi, testosteronun serum seviyesini dramatik bir şekilde arttırdı ve serum kortikosteron seviyesinde önemli bir azalmaya yol açtı. GSTT ile T/C oranı, boş kontrol ile olandan çok daha yüksekti.

Ek olarak, testosteronun konjuge reseptörü AR’dir. IGF-1, kas kütlesi, kas-iskelet sisteminin korunması, metabolizma hızı ve kas kuvveti ile yakından ilgilidir. GSTT, gastrocnemiusta AR’de belirgin bir artışa yol açtı ve karaciğerde IGF-1R’de aşırı antrenmanla indüklenen artışı önemli ölçüde bastırdı. GSTT’nin androjen-AR ekseni ve IGF-1R sinyalindeki değişiklikler nedeniyle egzersiz performansını önemli ölçüde arttırdığı sonucuna varıldı.

Antitümör Aktivitesi

GSTT’nin kanser hücrelerinin apoptoz ve metastaz süreçlerini etkilemesi muhtemeldir. CXCR4’ün aşırı ekspresyonu, metastaz oluşumu ve meme ve diğer kanser türlerine sahip hastaların zayıf prognozu ile ilişkilendirilmiştir. CCR 7’nin , meme kanserlerinde lenfatik metastaz ve kötü prognoz ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. BCL2 geninin ürünü apoptozu bloke eden bir mitokondriyal membran proteinidir. GSTT için bir hücre özgüllüğünü ima ettikten sonra, her iki hücre hattında CXCR4 ekspresyonu düşürüldü ve CCR 7 ve BCL2 düzeyleri sadece tümörijenik MCF-7 hücrelerinde azaldı.

Terrestrosin D’nin antikanser mekanizması, in vitro Caspase-3 aktivitesi ve vasküler endotel büyüme faktörü sekresyonu ve PC-3 xenograft fare modelinin in vivo antikanser etkisinin gözlenmesiyle tespit edildi. Terrestrosin D’nin, tümör anjiyogenezinin inhibisyonu yoluyla tümör büyümesini inhibe ettiği sonucuna varıldı. Ek olarak, GSTT, UVB’nin neden olduğu karsinojenezi önleyici etkinliğe sahiptir. GSTT’nin foto koruyucu etkisi, NER gen ekspresyonunun arttırılması ve UVB aracılı NF-κB aktivasyonunun bloke edilmesi ile sıkı bir şekilde ilişkilidir.

Antibakteriyel Aktivite

TT’nin antibakteriyel etkinliği geniş çapta çalışılmıştır. H. pylori suşlarının toplam % 50’si,  TT ekstrakt konsantrasyonuna duyarlıydı. GSTT, doğrudan ergosterol sentez yolunda yer alan Candida albicans ACS1, ACS2, ERG1, ERG2, ERG6, ERG7, ERG11, ERG25, ERG26 ve ERG27 genlerini inhibe etti. Bir anti-mantar maddesi, GSTT hücre membranı üzerinde sterol doğrudan bağlanma yoluyla işlev görebildiğine ve ERG gen ekspresyonunu inhibe edebilir C. albicans. TT farklı çözücülerle (metanol, petrol eteri, kloroform ve etanol) ekstrakte edildi. Sonuçlar metanol ekstraktının Bacillus cereus, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus için en yüksek inhibisyon bölgesine sahip olduğunu gösterdi. Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa, wett de belirli bir önleyici etki vardı. TT etanol ekstresi, Streptococcus mutans , Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus ve Escherichia coli’yekarşı iyi antibakteriyel aktivite göstermiştir. T. terrestris , Capsella bursa – pastoris ve Glycyrrhiza glabrakompleksleri, yalnız şifalı bitkilerinkilerle karşılaştırıldığında sinerjik etkilere sahiptir.

Antioksidan Aktivite

GSTT’nin antioksidan etkisinin mükemmel olduğunu ve tavşanlarda kronik yüksek göz içi basıncı için SOD aktivitesini ve MDA içeriğini iyileştirebileceğini kanıtlamıştır.

Antiinflamatuar Aktivite

TT’den izole edilen EETT ve N -trans-ρ- caffeoil tiramin anti-enflamatuar aktivitelere sahiptir. EETT ve N -trans-ρ- caffeoil tiramin, lipopolisakarit (LPS) ile uyarılmış RAW264.7 hücrelerinde nitrik oksit (NO), TNF- a , IL-6 ve IL-10’un üretilmesini inhibe etti. Ek olarak, N -trans-ρ-caffeoil tiramin, p-JNK ekspresyonunu azaltarak sikloksigens (COX) -2 ekspresyonunu ve prostaglandinE2’nin (PGE2) üretimini belirgin şekilde bastırdı.

METT (200 ve 400 mg kg- 1 ), karragenan kaynaklı bir sıçan pençesi ödem modelinde sıçan pençe hacminin doza bağlı bir inhibisyonunu göstermiştir. TT ekstraktı ve diklofenak sodyum (bir COX inhibitörü) İrlanda yosunundan 30 dakika önce enjekte edildi. Sonuçlar, her iki ilacın, erken aşamada histamin, serotonin ve kinin salınımını engelleyerek karragenan enjeksiyonundan 1-4 saat sonra pençe hacmini azaltabildiğini gösterdi. Ayrıca, 400 mg kg- 1 TT ekstraktının anti-enflamatuar etkisi, 20 mg kg- 1Diklofenak sodyumunkine eşdeğerdir.

Hepatoprotektif Aktivite

GSTT, zarar görmüş karaciğer hücrelerini iyileştirebilir ve tripterygium glikozitlerin neden olduğu farelerde akut hepatik hasar üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olabilir. GSTT, SOD ve GPx seviyelerini önemli ölçüde artırabilir, serumda MDA seviyesini azaltabilir, Caspase-3 ekspresyonunu baskılayabilir ve bir fare modelinde karaciğer dokusunun üst yapısını iyileştirebilir. Caspase-3 bir hidrolitik proteaz sınıfıdır ve aktivasyonu hepatosit apoptozisinde önemli bir rol oynar. GSTT, Caspase-3 ekspresyonunu azaltarak, apoptosis sürecinde kaskadı kesebilir. Onun hepatoprotektif aktivitesinin mekanizması, antioksidan aktivite, metabolizma düzenlemesi üzerindeki etki ve karaciğer hücrelerinin apoptozisin baskılanması ile ilişkili olabilir, bu da karaciğer dokusunda Caspase-3 seviyesini etkili bir şekilde azaltır.

Anthelmintik ve Larvicidal Aktivite

METT, spontan motiliteyi inhibe ederek (felç) ve düşük dozlarda ölüme neden olarak solucan öldürücü aktiviteye yol açtı. Etkiler Albendazoleninki ile karşılaştırılabilir. Ek olarak, TT yüksek larvisidal aktivite sergilemiştir. Anopheles stephensi, Aedes aegypti ve Culex quinque – fasciatus, çölün bu bölümünde sırasıyla sıtma, dang humması ve lenfatik filariyazis vektörleri olarak tanımlanmıştır. TT larva öldürücü potansiyeli A. stephensi, A. aegypti ve C. quinque –fasciatus’un ölüm yüzdesi hesaplanarak değerlendirildi. Sonuçlar, meyvelerin larvisidal aktivite ile ilgili olarak yapraklardan daha güçlü bir formda olduklarını göstermiştir.

Antik Faaliyet

TT’nin antik bir etkiye sahip olduğu onaylandı. Streptococcus mutans, diş çürüğüne neden olan önemli bir oral patojendir. TT’nin antikar etkisi, S. mutans bakterilerini inhibe etmek için değerlendirildi. İn vitroçalışmalar, ekstrenin, S. mutans büyümesini doza bağlı bir şekilde inhibe etmek için antibakteriyel aktivite sergilediğini gösterdi. Bu arada, TT özü, S. mutanların , dişleri taklit eden tükürük kaplı hidroksiapatite (S-HA) yapışmasını bastırdı ve suda çözünmeyen glukan oluşumunu inhibe etti.

Antiaging ve Hafıza Geliştirme Etkinliği

GSTT, SOD aktivitesini etkili bir şekilde arttırabilir, derideki MDA ve hidroksiprolini (Hyp) azaltabilir ve d-galaktoz ile indüklenen senil farelerin kanındaki CAT ve GPx’in aktivitelerini arttırabilir. Yaşlanan model grubuyla karşılaştırıldığında, GSTT grubu daha kalın dermis ve daha kompakt düzenlenmiş lif içeriği gösterdi. GSTT grubunun cilt morfolojisi normal gruba yakındı.

Yaşlanma hafızada bir düşüşe eşlik eder, ancak GSTT hafıza bozulmasını iyileştirebilir. Bir araştırma GSTT’nin elde edilen hafıza bozukluğunu, konsolide hafıza bozukluğunu ve iyileşmiş hafıza bozukluğunu anlamlı derecede iyileştirdiğini göstermiştir. TT meyvelerinin su ekstraktının, kemirgenlerde öğrenme ve hafıza kabiliyetine etkisi, Hebb William Maze’deki ödül odasına (TRC) ulaşma ve T-zema’daki transfer gecikme süresinin (TL) kaydedilmesiyle değerlendirildi. Sonuçlar, TT meyvelerinin su ekstraktının, labirente varış zamanını doza bağlı bir şekilde önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

Emilim Arttırıcı

TT emilimini arttırır. Biyofarmasötik sınıflandırma sistemi (BCS), in vitro çözünürlük ve bağırsaktaki ilaçların geçirgenliğine dayalı bilimsel bir sınıflandırma yöntemidir. Metformin hidroklorür (HCl), yüksek çözünürlük ve zayıf emme özelliklerine sahip bir BCS sınıf III ilaçtır. Bu nedenle, biyoyararlanımlarını arttırmak için ilaçların bağırsak geçirgenliğini artırmak gerekir. Deney, TT’nin Metformin HCl’nin bir keçi bağırsağındaki emilimini artırabileceğini göstermiştir. TT’nin absorpsiyon arttırıcı etkisi, saponin varlığı ile sonuçlanmıştır.

Toksisite

Bir hayvan araştırması, METT’nin akut toksisitesini araştırdı (14 gün boyunca 5 fareye oral yolla verilen 2 g kg- 1). Metanol ekstraktları esas olarak flavonoidler, antrakinonlar, fenoller / tanenler ve steroidler / triterpenlerden oluşuyordu. Sonuç olarak, hiçbir hayvanda gözlenen toksik semptomlar veya mortalite görülmedi ve tedavi edilen ve kontrol edilen hayvanlar arasında davranış değişiklikleri ve toksikolojik işaretler (bariz davranış, motor aktiviteler, saldırganlık, gürültüye tepki, tutam reaksiyon, durum) kuyruk ve dışkı durumu) görülmedi.

Sonuçlar

TT’nin geleneksel farmakolojik aktiviteleri, cinsel fonksiyonun ve kardiyotonik özelliklerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Modern araştırmalar, belirgin antiaging ve anti-enflamatuar aktivitelere sahip steroidal saponinler ve flavonoidlerin, geleneksel farmakolojik aktivitelere ana katkı olduğunu göstermiştir. TT ile yapılan klinik çalışmalar az olmasına rağmen, randomize, plasebo kontrollü klinik çalışmalar gelecekte yapılmalıdır. Bu derlemede sunulan sonuçların eleştirel bir değerlendirmesi, TT’nin makul kullanımı için bilimsel kanıt sağlayabilir ve yeni bitkisel ilaç ve sağlık ürünlerinin geliştirilmesi için daha fazla araştırmayı teşvik edebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

panax-ginseng-ve-obezite-lipit-metabolizmasi
Panax Ginseng ve Obezite Lipit Metabolizması

Kastre edilmiş yüksek yağlı diyetle beslenen ratlarda panax in obesite inhibisyo…

Devamını Oku
ginseng-ve-erektil-disfonksiyon-ve-infertilite
Ginseng ve Erektil Disfonksiyon ve İnfertilite

Ginseng yaklaşık 5000 yıldır çin tıbbında kullanılan şifalı bir bitkidir. Yapıla…

Devamını Oku
peyroni-hastaligi-ve-antioksidanlar-ginko-biloba
Peyroni Hastalığı ve Antioksidanlar + Ginko Biloba

Ginko biloba yaygın olarak çin tıbbında kullanılan yavaş yavaş batı tıbbına…

Devamını Oku